Nižný Čaj

Nižný Čaj

Názov obce Starosta obce Adresa o.ú. Telefón Fax E-mail
Nižný Čaj Ing. Milan Česlák 044 16 Nižný Čaj  22 055 6941186 055 6941186 niznycaj@stonline.sk

 

                                                      Starosta obce pán Ing. Milan Česlák
                                        Obec Nižný Čaj v Združení obcí Slanského mikroregiónu


Bude veterný park v Nižnom Čaji?

Väčšina občanov obce súhlasila s výstavbou veterného parku na svojich pozemkoch. Španielska spoločnosť EOLICA  postavila nad obcou vežu na meranie rýchlosti vetra. Po ročnom meraní sa vyhodnotí ekonomická efektívnosť výstavby veterného parku, ktorý by mal v prípade priaznivého výsledku vyrásť nad obcou. Táto iniciatíva je v súlade so znižovaním  závislosti na dovoze energií vyjadrenej v Integrovanej stratégii rozvoja územia MAS OKO.