Mikroregión

Mikroregión
26.05.2009 sa v Kalši stretli partneri  projektu cezhraničnej spolupráce

Starostovia z obcí Kalša, Slanská Huta, Slanec, Brezina, Slivník  a  Bohdanovce sa stretli
 s maďarskými kolegami z obcí Pusztafalu,  Füzerkajata, Füzér, zástupcami  
 združenia "Happy Bike " z Budapešti  ,občianskeho združenia "Ľudia a energia" a Lesov SR
Stretnutie bolo druhou  časťou prípravy realizácie projektu vytvorenia cezhraničných cyklotrás   medzi najbližšími  obcami Pusztafalu-Slanská Huta, Pusztafalu-Brezina a Füzérkajata-Byšta.

Hostia si prezreli aj multifunkčý športový areál, ktorý bude slúžiť aj na medzinárodné športové súťaže partnerských obcí z oboch strán hranice.16.10.2008 sa v Slanskej Hute stretli zástupcovia Združenia obcí slanského mikroregiónu


Mimo aktuálnych informácií z diania v regióne boli prejednávané spoločné cezhraničné projekty pre zlepšenie vzájomnej komunikácie. Na maďarskej strane vyučujú už deti v škôlke po slovensky. Bol otvorený projekt z fondov EU, kde sa 50 dospelých učí po slovensky. Návrhy maďarskej strany predniesol hosť, starosta obce Pusztafalu Dénes Mester (druhý zľava) v rozhovore s predsedom mikroregiónu Ladislavom Hardom. Ďalší z pozvaných starostov, Jenö Horváth, starosta obce Füzér, sa ospravedlnil z dôvodu účast na jedaní regionálnej rady.
28.04.2009 Stretnutie zástupcov mikroregiónu v Blažiciach

Predseda združenia pán Ladislav Harda, starosta obce Slanec  na tomto stretnutí požiadal o podnety jednotlivých obcí pre nadchádzajúci snem ZMOS. Starosta obce Ruskov Ing. Štefan Markovič informoval prítomných o  možnostiach pre prípravu volieb do VÚC. Pre informáciu starostov predseda predniesol návrh na spoločné stretnutie starostov zo Združenia obcí Slanského, Olšavského a Kecerovského mikroregiónu. Starosta obce Kalša pán Vincent Kundrát informoval o priebehu odkanalizovania obcí v regióne. Kvôli zosúladeniu vzájomnej podpory starostovia sa navzájom informovali o termínoch poriadania kultúrnych a spoločenských akcií počas letného obdobia.