Turistika

Turistika

Nová cyklotrasa z kúpeľov Byšta

 

                                                                                                                                                          

Byšta ,29.marca 2014 – Obec Byšta v spolupráci s vedúcim partnerom obcou Slanská Huta a hlavným cezhraničným partnerom obcou Pusztafalu na maďarskej strane ukončili projekt cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „ Výstavba cezhraničnej cyklotrasy Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta“ spája tieto obce, pričom vytvára uzavretý okruh . Z kúpeľov Byšta možno prejsť do Füzérkajaty na maďarskej strane. Pokračovať možno ďalej cez Pusztafalu a jazero Izra do Slanskej Huty. Druhá alternatíva je prejsť do Breziny, odkiaľ krátkym úsekom po poľnej ceste v dĺžke 2,6 km sa môžeme vrátiť do obce a kúpeľov Byšta.
Na slovenskej strane boli vybudované dva úseky. Úsek zo Slanskej Huty až po jazero Izra môžu využívať aj in-line korčuliari pretože tento úsek bol vybudovaný s kvalitným asfaltovým povrchom. Perspektívne bude táto trasa predĺžená v pokračovaní lesnej cesty až do Slanského sedla po križovatku so štátnou cestou II. triedy č. 552. Cyklotrasa sa takto napojí na slovenskej strane na cyklotrasu Alžbeta, ktorá vedie po hrebeni Slanských vrchov až po Šimonku nad Prešovom. Na maďarskej strane pri obci Füzér je možné prejsť na cyklotrasu Rákoczi a cyklotrasu Sárospatak (Blatný Potok) – Košice.
„Cieľom prebudovania lesnej cesty na cyklotrasu v tomto úseku bolo umožniť, lepšiu komunikáciu obyvateľom z blízkych obcí na oboch stranách hranice. Počas budovania sme si iba potvrdzovali aké blízke sú rodinné vzťahy medzi obyvateľmi obce Brezina a Pusztafalu , Byšta a Füzérkajata“– povedala Mária Burčíková. Spolu s manželom Ivanom Burčíkom boli zodpovední za komunikáciu a koordináciu projektu s cezhraničnými partnermi. Riadili prípravu projektu od roku 2008. Výstavba cyklotrás na slovenskej strane prebiehala pod ich vedením ako jedna z aktivít občianskeho združenia „Ľudia a energia“, ktorého sú členmi .
„Prípravné práce sme začali už v roku 2008, proces so získaním rôznych povolení bol dosť zložitý a zdĺhavý. Problémy so získaním súhlasu majiteľov pozemkov bol poznačený prebiehajúcou kauzou „Slanské vrchy“. Ďalšie problémy súviseli so zadĺžením obce Byšta, ktoré sa podarilo prekonať až v roku 2013. Cez všetky tieto úskalia sa nám projekt po stavebnej stránke podarilo uzavrieť koncom roka 2012 a po finančnej v marci 2014“,- povedal starosta obce Andrej Beľuš.
Okruh obsahuje spolu 22 km zrekonštruovaných ciest. Ukončenie tejto časti cezhraničného projektu financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka sa uskutočnilo 29.03.2014. Projekt si na slovenskej strane vyžiadal investičné náklady vo výške 598 253 €. Obec Byšta získala prostriedky vo výške 76 500 €, pričom spolufinancovala projekt čiastkou 3825 € z rozpočtu obce .

Pozri aj www. cykloturistickatrasa.sk


                                                                    Mapa cezhraničných cyklotrás