Slanské Nové Mesto

Názov obce Starosta obce Adresa o.ú. Telefón Fax E-mail
Slanské Nové Mesto Milan Diheneščik 044 18 Sl.N.Mesto 055 6968518   slanome@stonline.sk

Slanské Nové Mesto 
                                                                    Starosta obce pán Milan Diheneščik

                                     Obec Slanské Nové Mesto v Združení obcí Slanského mikroregiónu