Slanská Huta

Slanská Huta

Názov obce Starosta obce Adresa o.ú. Telefón Fax E-mail
Slanská Huta Daniel Stančík 044 17 Slanská Huta 055 6968342   slanskahuta@zoznam.sk


                              
                                              Starosta obce pán Daniel Stančík

  Obec Slanská Huta v Združení obcí Slanského mikroregiónu

 


 Otvorenie úseku cyklotrasy Byšta - Füzérkajata


Za prítomnosti maďarských partnerov a zástupcov cyklistickej verejnosti, starostovia Andrej Beľuš a Mester Dénes otvorili 23.03.2014 posledný  úsek cyklotrasy Byšta - FüzérkajataNová cyklotrasa 

Vedúci partner projektu Slovensko- Maďarskej cezhraničnej spolupráce HUSK /0901/2.3.1./0272 obec Slanská Huta a hlavný cezhraničný partner obcou Pusztafalu na maďarskej strane ukončili projekt cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „ Výstavba cezhraničnej cyklotrasy Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta“ spája tieto obce, pričom vytvára uzavretý okruh . Z kúpeľov Byšta možno prejsť do Füzérkajaty na maďarskej strane. Pokračovať možno ďalej cez Pusztafalu a jazero Izra do Slanskej Huty. Druhá alternatíva je prejsť do Breziny, odkiaľ krátkym úsekom po poľnej ceste v dĺžke 2,6 km sa môžeme vrátiť do obce a kúpeľov Byšta.
Na slovenskej strane boli vybudované dva úseky. Úsek zo Slanskej Huty až po jazero Izra môžu využívať aj in-line korčuliari pretože tento úsek bol vybudovaný s kvalitným asfaltovým povrchom. Perspektívne bude táto trasa predĺžená v pokračovaní lesnej cesty až do Slanského sedla po križovatku so štátnou cestou II. triedy č. 552. Cyklotrasa sa takto napojí na slovenskej strane na cyklotrasu Alžbeta, ktorá vedie po hrebeni Slanských vrchov až po Šimonku nad Prešovom. Na maďarskej strane pri obci Füzér je možné prejsť na cyklotrasu Rákoczi a cyklotrasu Sárospatak (Blatný Potok) – Košice.
„Cieľom prebudovania lesnej cesty na cyklotrasu v tomto úseku bolo umožniť, lepšiu komunikáciu obyvateľom z blízkych obcí na oboch stranách hranice. Počas budovania sme si iba potvrdzovali aké blízke sú rodinné vzťahy medzi obyvateľmi obce Brezina a Pusztafalu , Byšta a Füzérkajata“– povedala Mária Burčíková. Spolu s manželom Ivanom Burčíkom boli zodpovední za komunikáciu a koordináciu projektu s cezhraničnými partnermi. Riadili prípravu projektu od roku 2008. Výstavba cyklotrás na slovenskej strane prebiehala pod ich vedením ako jedna z aktivít občianskeho združenia „Ľudia a energia“, ktorého sú členmi . Okruh obsahuje spolu 22 km zrekonštruovaných ciest. Ukončenie tejto časti cezhraničného projektu financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka sa uskutočnilo 29.03.2014. Projekt si na slovenskej strane vyžiadal investičné náklady vo výške 598 253 €.

Cyklotrasa má kvalitný asfaltový povrch vhodný aj pre korčuliarov.

V katastri obce Brezina bol vybudovaný nový most cez potok Izra


                                                             Deň obce Slanská Huta 2008