Dokumenty

Dokumenty na podporu rozvoja
Popis rozvojových možostí
doc Pracovná návšteva Južné Alsasko 2.-5.september 2009
Dokumenty jednotlivých obcí
Obec Slančík
doc Štatút obce Slančík
doc Rokovací poriadok
Dokumenty jednotlivých obcí
Obec Ruskov
doc Štatút obce Ruskov
Strategické dokumenty
Strednodobé dokumenty s možnosťou aktualizácie
pdf Stratégia rozvoja Združenia obcí Slanského mikroregiónu